Tiltak i forbindelse med korona

Vi følger fortsatt dei nasjonale retningslinjene.

Vi har difor fortsatt stengt for innomstikk og andre fellesaktivitetar. Ein kan komme på einesamtalar etter avtale.

  • Alle som kjem til senteret må vere HEILT friske. Dersom du sjølv er sjuk, har vore i kontakt med andre som er sjuke, eller du er i særleg risikogruppe, vil framleis telefonkontakt vere det riktige valet for deg.
  • Kom til avtalt tidspunkt, så vil du bli mødt av din faglege rettleiar og du vil bli vist til samtalerommet de skal bruke. Den tilsette skjenker kaffi, te eller vatn til deg.
  • Det står håndsprit ved inngangspartiet, på alle samtalerom og toalett – bruk denne!
  • Hugs handvask, det førebyggjer smittespreiing. Vask eller sprit deg før du tar deg til andletet når du har tatt på dørhandtak eller andre overflatar personar kan ha tatt på.
  • Hugs god hostehygiene.
  • Hald 1 meter avstand til andre personar, sit godt frå kvarandre under samtalen.
  • Vi helsar IKKJE med håndtrykk eller klem no for tida

Med venleg helsing oss på Nok.Sogn og Fjordane