Er du ung og over 15 år?

Då treng forskarar i Proba hjelp frå deg! Proba skal finne ut korleis unge meina ei god hjelpeteneste bør være, og kva erfaringar unge har med Alarmtelefonen for barn og unge og andre hjelpetenester. Du kan bidra slik at Alarmtelefonen kan gje hjelp til barn og unge på best mogeleg måte. Du treng ikkje å ha våre i kontakt med Alarmtelefonen for å delta. Om du kan tenkje deg å bli intervjua kan du kontakte Tonje Bentzen på tb@proba eller 93 00 13 65. Dei som deltek får eit gåvekort på kr 200,- som takk for at dei stille til intervju.
Om du vil svare på ei spørreundersøkelse, kan du klikke her: https://svar.proba.no/LinkCollector?key=V7E2NWP6L616