Senteret stengt 9.desember

Tysdag 30 november døde vår kjære, gode ven og kollega, Siv. Torsdag 9.desember held senteret stengt grunna hennar gravferd.