Nasjonal fagkonferanse / 10-årsjubileum Nok. Sogn og Fjordane

Då er landskonferansen 2022 over. Vi er takknemlege for alle føredragshaldarane, underholdning og alle Nok. og Smiso sentera, og ellers alle dei eksterne som kom og var med oss desse to dagane.

Tema for denne konferansen var Jakta på Godfølelsen, og vi håpar at alle sit igjen med ein godfølelse etter konferansen.

 

Bilder frå landskonferansen:

 

Tema

I år var tema for konferansen god seksuell helse og seksuell folkeskikk, jakta på godfølelsen og godt arbeidsmiljø. Målet var å vere ein relevant arena for nettverksbygging og kompetansedeling på tvers av fagfolk, slik at vi saman kan forebygge seksuelle overgrep og hjelpe dei som er utsett for det.

program ny versjon