Brukarrepresentanten i Nok. Sogn og Fjordane si rolle:

 

Brukarrepresentantens rolle er å vere brukarane sitt talerøyr, samarbeide med leiar for å forbetre senteret, samt vere brukarane sin representant i styret.

Brukarrepresentanten heiter Gro Anita Solheim.

 

Sei di meining til Brukarrepresentanten.

Er det noko du er misfornøgd med? Noko du synes er bra, eller som kunne vore gjort betre?
Kanskje det er noko du synast er vanskeleg å sei direkte til dei som jobbar her på senteret?
Då kan du ta kontakt med brukarrepresentanten!
Brukarrepresentanten er til for å vere ditt talerøyr.

Gro Anita kan kontaktast på mail gro.anita.solheim@gmail.com eller på
tlf. 928 85 073.