Aktuelt

Opptak av Ny utredning om voldtekt: Hvem skal hjelpe de utsatte?

Av siri | 19. mars 2024 | Kommentarer er skrudd av for Opptak av Ny utredning om voldtekt: Hvem skal hjelpe de utsatte?

14. mars samlet vi fagfolk, utredningsleder og politikere til å snakke om Voldtektsutvalgets nye NOU. Hvordan skal vi gå fram for å sikre utsatte et godt hjelpetilbud? Ole Henrik Augestad, kommuneoverlege i Sandefjord og utvalgsleder la fram NOU-en. Professor i kriminologi May-Len Skilbrei kommenterte den. I det politiske panelet satt…

Les meir

Voldtektsutvalget anbefaler at sentrene mot seksuelle overgrep blir statlig finansiert

Av siri | 11. mars 2024 | Kommentarer er skrudd av for Voldtektsutvalget anbefaler at sentrene mot seksuelle overgrep blir statlig finansiert

På kvinnedagen 8. mars leverte Voldtektsutvalget sin rykende ferske rapport til justisminister Emilie Mehl. I denne anbefaler utvalget at støttesentrene mot seksuelle overgrep, som er et hjelpetilbud for utsatte og deres pårørende, blir statlig fullfinansiert.  Seksuelle overgrep beskrives som et folkehelseproblem. Sentrene mot seksuelle overgrep tar imot rundt 3000 utsatte…

Les meir

Nok. Norges innspill til opptrappingsplanen Trygghet for alle

Av siri | 22. februar 2024 | Kommentarer er skrudd av for Nok. Norges innspill til opptrappingsplanen Trygghet for alle

Nok. Norge deltok på Justiskomiteens høring om regjeringens opptrappingsplan. Nok.-sentrene og de andre sentrene for seksuelle overgrep tar årlig imot 3000 utsatte og pårørende og gir dem hjelp til selvhjelp. Våre ansatte er en viktig del av bakkemannskapet i arbeidet med overgrep og seksualitet i kommunene, og vi svarer på…

Les meir

Skuffende opptrappingsplan

Av siri | 29. januar 2024 | Kommentarer er skrudd av for Skuffende opptrappingsplan

 Opptrappingsplanen sier litt om mye, og regjeringen forplikter verken seg selv eller kommunene med denne planen, sier daglig leder i Nok. Norge, Ingvild Hestad Torkelsen. Onsdag 20. desember kom den etterlengtede opptrappingsplanen mot vold og overgrep mot barn og vold i nære relasjoner. Planen er omfattende, men mange aktører på…

Les meir

Ny statistikk: Nok. ønsker bedre tilbud til utsatte barn

Av elin | 5. desember 2023 |

13. juni 2023/Sissel Ringstad Sentrene mot incest og seksuelle overgrep opplevde en økning i antall besøkende i 2022, men en gruppe er underrepresentert. Nok. Norge ønsker et bedre tilbud til barn og ungdom under 18 år. Bufdir har nå publisert statistikken fra 2022 for de femten Nok.-sentrene, i tillegg til…

Les meir

Nok. Norge har blitt medlem av nettverk for psykisk og seksuell helse

Av elin | 5. desember 2023 |

28. november 2023/Sissel Ringstad I høst har Nok. Norge blitt medlem av tre nye nettverk som skal styrke arbeidet for utsatte for seksuelle overgrep. Vi har blitt tatt opp som medlem i Rådet for psykisk helse, i kjernegruppa til SRHR-nettverket og i Rød Knapp-alliansen. Målet er å løfte spørsmålet om…

Les meir

Ny voldserstatningslov svekker rettighetene til utsatte for seksuelle overgrep

Av elin | 4. desember 2023 |

– Utsatte for seksuelle overgrep må ta den økonomiske byrden ved å betale for egen bistandsadvokat, i tillegg til den byrden overgriper har utsatt dem for, sier Ingvild Hestad Torkelsen i Nok. Norge. NRK skriver om hva som har blitt følgene av ny voldserstatningslov, som trådde i kraft 1. januar…

Les meir

Landskonferansen 2024: Stephen Porges kommer

Av elin | 4. desember 2023 |

Nå kan du melde deg på neste års landskonferanse. Stephen Porges er en ledende ekspert i traumefeltet, og blir å høre på neste års landskonferanse om seksuelle overgrep og seksuell folkehelse. Konferansen finner sted på Thon Hotell Storo, 23.-24. mai 2024. Det er åpent for alle interesserte å melde seg…

Les meir

Her kan du lese NOU sin rapport om “STRAFFERETTSLIG VERN AV SELVBESTEMMELSE”

Av siri | 22. februar 2023 |

https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/horing-nou-2022-21-strafferettslig-vern-av-den-seksuelle-selvbestemmelsesretten/id2959202/

Les meir

Paraply- organisasjonen vår Nok. Norge, har fleire fine prosjekt. Under kan du lese om dei og lytte til podcasten seksuell folkeskikk.

Av siri | 22. februar 2023 |

Hva er egentlig seksualitet? Og hva er god seksuell folkeskikk? I denne podkasten vil vi komme nærmere en seksualitetens «skikk og bruk». Hvor godt forstår vi egentlig egen og andres seksualitet? Hva trenger man egentlig å lære om seksualitet i skolen? Og hva har skam og seksualitet med hverandre å…

Les meir