Sidan det er lite smitte i vår region, vil det vere mogeleg å ha samtalar på huset igjen. Det vil bli gjort individuelle vurderingar i forhold til smitterisiko, og du…

Les mer

Vi følger fortsatt dei nasjonale retningslinjene. Vi har difor fortsatt stengt for innomstikk og andre fellesaktivitetar. Ein kan komme på einesamtalar etter avtale. Alle som kjem til senteret må vere…

Les mer