Brosjyrar

Her ligg våre brosjyrar:

Om oss:

Visste du at ....

Flagg

Denne brosjyra er retta mot helsestasjonane og foreldre til dei yngste barna.

Den har vi på fleire språk, sjå under:

Norsk

Engelsk

Arabisk

Polsk

Somalisk

Til barn og unge

Flagg

Denne brosjyra er retta mot barn i barneskulealder.

Vi har desse på fleire språk:

Norsk

Engelsk

Arabisk

Polsk

Somalisk

Teorigrunnlaget til 6.klasse undervisninga vår

Flagg

Denne informasjonen er retta mot lærarar og helsesjukepleiarar som jobbar med barn i skulealder.