Brosjyrar

Her ligg våre brosjyrar:

Om oss:

 

 

 

 

 

Hovud, skulder, kne og ....?

Flagg

Denne brosjyra er retta mot helsestasjonane, barnevern, foreldre og andre som snakkar med barn om kropp, grenser og seksualitet:

Her finn du brosjyra på fleire språk. Trykk på linken "snakk om":

Snakk om

Visste du at ....

Flagg

Denne brosjyra er retta mot helsestasjonane og foreldre til dei yngste barna. Denne brosjyra er erstatta med Hovud, skulder, kne og ....?

Brosjyra kan framleis brukast for dei som ynskjer det.

Den har vi på fleire språk, sjå under:

Norsk

Engelsk

Arabisk

Polsk

Somalisk

Til barn og unge

Flagg

Denne brosjyra er retta mot barn i barneskulealder.

Vi har desse på fleire språk:

Engelsk

Norsk

Polsk

Somalisk

Arabisk

Ukrainsk

Teorigrunnlaget til 6.klasse undervisninga vår

Flagg

Denne informasjonen er retta mot lærarar og helsesjukepleiarar som jobbar med barn i skulealder.