Her er vi!

Nok. Sogn og Fjordane, Hornnesvegen 1, 6809 Førde

Tlf: 57 72 10 70/ 94 89 28 23

Sms: 94 89 28 23

Web: noksognogfjordane.no

E-post: post@noksognogfjordane.no

Tilsette

095-300x225 (1)

Chatrine Elholm

Dagleg leiar

E-post:
chatrine@noksognogfjordane.no

Telefon: 57721070

082-300x225

Siv Holme

Fagleg rådgjevar

E-post: siv@noksognogfjordane.no

Telefon: 57721070

095-300x225

Trude Lundekvam

Fagleg rådgjevar

E-post: trude@noksognogfjordane.no

Telefon: 57721070

IMG_2264

Elin Nikoline Vie

Fagleg rådgjevar

E-post: elin@noksognogfjordane.no

Telefon: 57721070

087-300x225

Siri Helene Haugland

Fagleg rådgjevar

E-post: siri@noksognogfjordane.no

Telefon: 57721070

Besøk oss her: