Styret i Nok.Sogn og Fjordane består av:

 

Initiativet til å etablere Nok. Sogn og Fjordane kjem frå Nok. Hordaland og Nok. Møre og Romsdal. 15.02.12 vart det etablert interimstyret, og frå 2013 fekk Nok. Sogn og Fjordane sitt eige styre.

 

STYRET PER I DAG

  • Styreleiar, Førde kommune sin representant: Kurt Even Andersen (einigsleiar helse- og sosial Førde kommune)
  • Styremedlem frå KS: Frode Kyrkjebø
  • Styremedlem frå helse: Inge Nordhaug
  • Styremedlem brukerrepresentant: Gro Anita Solheim
  • Sekretær: Chatrine Elholm (dagleg leiar Nok. Sogn og Fjordane)

For meir informasjon om valg og oppretting av styret sjå vedtektene våre.