5J5A1866-1024x683

Økt bruk av sentrene mot seksuelle overgrep

3. juni 2024/Sissel Ringstad

Sentrene mot seksuelle overgrep tok samlet i mot 2979 personer i fjor, det høyeste antallet noensinne. Det viser statistikken som Bufdir publiserte i dag.

Nøkkeltall for 2023

  • 78 prosent av brukerne som oppsøkte senteret var selv utsatt for seksuelle overgrep, mens 17 prosent oppga at de var pårørende. 4 prosent oppga at de både var pårørende og selv var utsatt for overgrep.
  • Mange av dem som var utsatt for seksuelle overgrep, oppga at overgrepene startet i ung alder og varte over en lengre periode. 53 prosent var yngre enn 14 år ved første overgrep, og 48 prosent ble utsatt for overgrep i en periode på ett år eller mer.
  • Flertallet av brukerne var utsatt for overgrep begått av en person de kjente fra før, av et familiemedlem, en partner eller en venn. 13 prosent var utsatt for overgrep fra en ukjent person.
  • De fleste brukerne som var utsatt for seksuelle overgrep, oppga en mannlig utøver. Dette gjaldt 98 prosent av kvinnene og 82 prosent av mennene. En høyere andel menn enn kvinner hadde imidlertid vært utsatt for en kvinnelig utøver, 31 prosent av mennene og 6 prosent av kvinnene.
  • 32 prosent av brukerne som var utsatt for seksuelle overgrep, svarte at én eller flere saker var anmeldt. Halvparten av dem som oppga at saken(e) var anmeldt, opplevde henleggelse av sin sak.

Se hele statistikken på Bufdir.no.