Skjermbilde-2024-02-15-kl.-12.23.39

Opptak av Ny utredning om voldtekt: Hvem skal hjelpe de utsatte?

14. mars samlet vi fagfolk, utredningsleder og politikere til å snakke om Voldtektsutvalgets nye NOU.

Hvordan skal vi gå fram for å sikre utsatte et godt hjelpetilbud? Ole Henrik Augestad, kommuneoverlege i Sandefjord og utvalgsleder la fram NOU-en. Professor i kriminologi May-Len Skilbrei kommenterte den. I det politiske panelet satt Kathy Lie, stortingsrepresentant for SV, Anne Lindboe, ordfører i Høyre og leder av Høyres ekspertutvalg for vold i nære relasjoner, og leder for Dixi Ressurssenter mot voldtekt.

Se hele arrangementet her!