Lågterskel hjelpetilbod og fagressurs om seksuelle overgrep

erik-lucatero-unsplash_2000_cut

Våre tilbod til deg som har vore utsett for seksuelle overgrep.

Våre tilbod til familie og andre pårørande.

Våre førebyggjande tilbod i skulen og som fagressurs for lærare, helsepersonell og andre fagpersonar.

Smiso Sogn og Fjordane har fått nytt namn og ny nettside, men vi er dei same. Nok. er eit tverrfagleg lågterskel og gratis hjelpetilbod til utsette for seksuelle overgrep og deira pårørande. Vi er og ein fagressurs som tilbyr rettleiing og undervisning til skuleklassar, lærarar, barnehagetilsette, helsepersonell og andre fagpersonar om tema som omhandlar seksuelle overgrep.

Til barn og unge

Så fint at du vil sjå på sida vår. Vi veit ikkje kven du er, eller kor mange år du er, eller grunnen til at du er inne og les om dette. Kanskje du synast det kan vere vanskeleg å forstå noko av det som er skrevet her, men vi prøvar å forklare så godt som mogleg. Om du likevel ikkje forstår håpar vi at du ringjer oss, så kan vi kanskje forklare betre på telefon. Telefonnummeret vårt er; 57 72 10 70.

Trøbbel

Hemmeligheten

Seksualitet

Aktuelt

Gratis fagdag “Å VERE MANN Nok.”

Av elin | 28. september 2021

Velkommen til GRATIS fagdag 16 november 2021. Å VERE MANN Nok. I samarbeid med Utsattmann og Sunnfjord kommune arrangerer Nok. Sogn og Fjordane fagdag på Thon Førde hotell. På denne…

Er du ung og over 15 år?

Av elin | 8. juni 2021

Då treng forskarar i Proba hjelp frå deg! Proba skal finne ut korleis unge meina ei god hjelpeteneste bør være, og kva erfaringar unge har med Alarmtelefonen for barn og unge…

Til russen 2021

Av siri | 22. april 2021

Vi på Nok. er kvart år ute for å snakke med russen som ein del av vårt førebyggjande arbeid. Grunna korona får vi diverre ikkje lov til dette på alle…

Saman finn vi vegen vidare

alexis-chloe-fZtWCzj-c_s-unsplash

Ingen skal bli utsett, og ingen skal utsette andre for seksuelle overgrep.

Følg oss på sosiale medier