Lågterskel hjelpetilbod og fagressurs om seksuelle overgrep

erik-lucatero-unsplash_2000_cut

Våre tilbod til deg som har vore utsett for seksuelle overgrep.

Våre tilbod til familie og andre pårørande.

Våre førebyggjande tilbod i skulen og som fagressurs for lærare, helsepersonell og andre fagpersonar.

Smiso Sogn og Fjordane har fått nytt namn og ny nettside, men vi er dei same. Nok. er eit tverrfagleg lågterskel og gratis hjelpetilbod til utsette for seksuelle overgrep og deira pårørande. Vi er og ein fagressurs som tilbyr rettleiing og undervisning til skuleklassar, lærarar, barnehagetilsette, helsepersonell og andre fagpersonar om tema som omhandlar seksuelle overgrep.

Til barn og unge

Så fint at du vil sjå på sida vår. Vi veit ikkje kven du er, eller kor mange år du er, eller grunnen til at du er inne og les om dette. Kanskje du synast det kan vere vanskeleg å forstå noko av det som er skrevet her, men vi prøvar å forklare så godt som mogleg. Om du likevel ikkje forstår håpar vi at du ringjer oss, så kan vi kanskje forklare betre på telefon. Telefonnummeret vårt er; 57 72 10 70.

Trøbbel

Hemmeligheten

youtube-video-thumbnail

Seksualitet

youtube-video-thumbnail

Aktuelt

Her kan du lese NOU sin rapport om «STRAFFERETTSLIG VERN AV SELVBESTEMMELSE»

Av siri | 22. februar 2023

https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/horing-nou-2022-21-strafferettslig-vern-av-den-seksuelle-selvbestemmelsesretten/id2959202/

Paraply- organisasjonen vår Nok. Norge, har fleire fine prosjekt. Under kan du lese om dei og lytte til podcasten seksuell folkeskikk.

Av siri | 22. februar 2023

Nasjonal fagkonferanse / 10-årsjubileum Nok. Sogn og Fjordane

Av siri | 22. februar 2023

Då er landskonferansen 2022 over. Vi er takknemlege for alle føredragshaldarane, underholdning og alle Nok. og Smiso sentera, og ellers alle dei eksterne som kom og var med oss desse…

Saman finn vi vegen vidare

alexis-chloe-fZtWCzj-c_s-unsplash

Ingen skal bli utsett, og ingen skal utsette andre for seksuelle overgrep.

Følg oss på sosiale medier