Til russen 2021

Vi på Nok. er kvart år ute for å snakke med russen som ein del av vårt førebyggjande arbeid. Grunna korona får vi diverre ikkje lov til dette på alle…

Les mer