Senteret stengt 9.desember

Tysdag 30 november døde vår kjære, gode ven og kollega, Siv. Torsdag 9.desember held senteret stengt grunna hennar gravferd.

Les mer

Gratis fagdag “Å VERE MANN Nok.”

Velkommen til GRATIS fagdag 16 november 2021. Å VERE MANN Nok. I samarbeid med Utsattmann og Sunnfjord kommune arrangerer Nok. Sogn og Fjordane fagdag på Thon Førde hotell. På denne…

Les mer

Er du ung og over 15 år?

Då treng forskarar i Proba hjelp frå deg! Proba skal finne ut korleis unge meina ei god hjelpeteneste bør være, og kva erfaringar unge har med Alarmtelefonen for barn og unge…

Les mer

Til russen 2021

Vi på Nok. er kvart år ute for å snakke med russen som ein del av vårt førebyggjande arbeid. Grunna korona får vi diverre ikkje lov til dette på alle…

Les mer

Nye Covid tiltak

Sidan det er lite smitte i vår region, vil det vere mogeleg å ha samtalar på huset igjen. Det vil bli gjort individuelle vurderingar i forhold til smitterisiko, og du…

Les mer

Tiltak i forbindelse med korona

Vi følger fortsatt dei nasjonale retningslinjene. Vi har difor fortsatt stengt for innomstikk og andre fellesaktivitetar. Ein kan komme på einesamtalar etter avtale. Alle som kjem til senteret må vere…

Les mer